Select Windows

Select Windows - VKG Keurmerk

VKG

Als branchevereniging van de kunststof gevelelementenindustrie is de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementen industrie) actief op zowel de zakelijke als de particuliere markt. Zij focust op het uitwerken en bekendmaken van de unieke eigenschappen en kwaliteiten van kunststof kozijnen op technisch, functioneel en esthetisch terrein en op milieugebied.

Ruim dertig jaar geleden is de VKG opgericht als een productgerichte organisatie. Aanvankelijk hielden de fabrikanten zich uitsluitend bezig met de gebruiks- en technische aspecten van kunststof kozijnen. In de loop der jaren is het accent verschoven naar maatschappelijke belangen, zoals het milieu. Er zijn belangrijke resultaten geboekt op het gebied van kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking bij de productie en montage van kunststof gevelelementen.

De doelstellingen waar de VKG zich samen met haar leden voor inzet zijn onder te verdelen in drie thema’s:

  1. Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging
  2. Belangenbehartiging
  3. Voorlichting en promotie

Select Windows, haar partners en de eigen fabriek mogen het VKG Keurmerk voeren

Share on email
Email pagina
Share on facebook
Deel pagina
Share on whatsapp
Verstuur via WhatsApp