Select Windows | Kunststof kozijnen op maat

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Select Windows B.V.  hierna te noemen Select Windows  besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Select Windows wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Select Windows behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Select Windows garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Select Windows  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Select Windows  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

Select Windows  garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

PRIVACY STATEMENT

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Select Windows verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Select Windows het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Select Windows één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Select Windows worden uitgebreide bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina’s te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Select Windows  de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen.

Select Windows gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online uitschrijven, bijvoorbeeld voor de ontvangst van onze elektronische nieuwsbrief. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Select Windows. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons kantoor opnemen.